Nykvarns Företagareförening

Bli medlem i ett småföretagare nätverk

Nykvarns Företagareförening verkar för ett utbyte medlemmar emellan vad gäller service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande.

Nykvarns Företagareförening bildades 1984 och har i dag ca 150 medlemmar. Föreningens styrelse arbetar ideellt och fungerar som remissinstans i frågor som rör näringslivet i Nykvarn. Näringslivet präglas av småföretagsamhet. Några större företag finns men de flesta av de 400 registrerade företagen i Nykvarns kommun är fåmansföretag.

 

Nykvarns Företagareförening

Adress: Nykvarns kommun

E-postadress: info@foretagnykvarn.com

Hemsida: www.foretagnykvarn.com/