Östra Södermanlands Järnväg

Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg, med säte i Mariefred, är en ideell förening som har till uppgift att vårda det teknik- och kulturhistoriska arvet från landets personförande järnvägar med 600 mm spårvidd. Detta skall ske genom att samla, bevara, renovera och i drift visa materiel från dessa järnvägar, i en för dem representativ miljö i form av en museijärnväg kallad Östra Södermanlands Järnväg (signatur Ö.Sl.J.). Detta enligt § 1 i föreningens stadgar.

På den smalspåriga järnvägen drar ångloken sina vagnar med resenärer, i maklig takt genom det sörmländska landskapet. Från Mariefred station till Läggesta station och vidare mot slutdestination Taxinge station.

Eldaren håller fyr i pannan, tågbefälhavaren klipper din biljett med klassisk tång. När stinsen med sin signalspade flaggar av tåget på sekunden när, är det lokföraren som ser till att vår tågresa blir komfortabel och säker.

När du kommer fram till våra stationer så passa på att se husen och titta in i väntsalen. De är hållna i, eller renoverade i tidstypisk stil.

Varmt välkomna till en resa med Östra Södermanlands Järnväg

 

Östra Södermanlands Järnväg

Adress: Järnvägsstation Mariefred Centrum

Telefonnummer: 0159-210 00

E-postadress: oslj@telia.com

Hemsida: www.oslj.nu