VVS Kungen AB i Nykvarn

Vi är ett VVS företag med nära relation till våra kunder. Våra uppdragsgivare finns i dag inom Nykvarns kommun och angränsande områden som Strängnäs, Gnesta, Flen och Södertälje.

VVS Kungens uppdragsgivare är av vitt skilda slag. Privatpersoner med egna hus, flerfamiljsbostäder, kontor, sjukhus, skolor och industrier. Vi installerar i nybyggen likväl som i samband med ombyggnad och modernisering. Vi utför alla i VVS branschen förekommande arbeten.

Egen grävare finns i företaget. Vid behov kan vi rekommendera kunniga entreprenörer för berg och markarbeten.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning, besparingskalkyl och offert på total installation.

 

VVS Kungen AB i Nykvarn

Adress: Allévägen 11 155 32 Nykvarn

Telefonnummer: 08-554 900 06

E-postadress: vvskungen@nykvarn.com

Hemsida: www.nykvarn.com/vvskungen