Turinge-Taxinge församling
I Herrgården finns församlingsexpeditionen, medarbetarnas arbetsplatser, barn- och konfirmandverksamhet och körverksamhet för vuxna. Herrgården är vackert belägen cirka 1 km från Nykvarns centrum.

Läs mer om Herrgården

 

Turinge kyrka
De äldsta delarna uppfördes på 1100-talet. På 1200-talet byggdes ett torn i väster och en sakristia. På 1300-talet förlängdes kyrkorummet. Vapenhuset kom till på 1400-talet. 1696-99 byggdes riksrådet Erik Dahlberghs gravkor i barockstil med kolonner och pilastrar.

Läs mer om Turinge kyrka

 

Taxinge kyrka
Hauptmannen Johan von Westphal på Näsby Gods bekostade kyrkbygget på 1690-talet och inredde sitt gravkor i södra korsarmen. På 1760-talet ägde generallöjtnanten Johan Didrik Duvall Näsby och lät då inreda sitt gravkor i norra korsarmen.

Läs mer om Taxinge kyrka

 

Nykvarnskyrkan
Kyrkan är belägen i Nykvarns centrum och uppfördes 1974 av Nykvarns Missionsförsamling. Huset är en enplans tegelbyggnad i 1970-talsstil med tillhörande klocktorn.  2004 förvärvade Svenska Kyrkan (Turinge-Taxinge Församling) fastigheten, som rymmer kyrkorum, samlingssal och lokaler för församlingsverksamhet såsom torsdagsträffar, lunchmusik och finska måndagsträffar.

Läs mer om Nykvarnskyrkan