Stockholm Syd


Området Stockholm Syd är totalt 1 000 hektar stort varav 600 hektar i Nykvarns kommun och 400 hektar i Södertälje kommun med motorvägsanslutning i båda ändar. Utvecklingen av Stockholm Syd drivs i nära samverkan mellan Nykvarns och Södertälje kommuner, Peab och Kilenkrysse

Stockholm Syd ligger i skärningspunkten mellan två Europavägar, E20 och E4
Södertälje hamn ligger bara några kilometer bort.
Genom området går Svealandsbanan från vilken industrispår leder in till området.

I Rufs-regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen- utpekas Stockholm Syd som det nya logistiskcentret söder om Stockholm.

 

Kontaktperson i Nykvarns kommun

 

David Schubert, Näringslivschef

E-post: david.schubert@nykvarn.se

Telefon 08 - 555 010 27

 


Läs mer om Stockholm Syd