Välkommen till Nykvarn.com

I Nykvarn.com finner du de flesta av Nykvarn kommuns företag direkt eller via länk.
Utflykt eller semester. Läs våra tips om aktiviteter, upplevelser och shopping.
Frågor som du inte finner svar på här är du välkommen sända direkt till Nykvarn.com


Rockabilly.nu

Adress: Musikscen Södertäljevägen Nykvarn

Hemsida: /www.facebook.com/Rockabillynu/

Rockabilly.nu

 

Välkommen till Rockabilly.nu

Sedan projektplanen skrivits har Rockabilly.nu redan genomfört ett antal musikarrangemang och sociala projekt. En musikscen har färdigställt i Nykvarn och arbetet fortsätter mot projektplanens mål. Du som är hängiven Rockabilly fan och vill stödja föreningen är välkomnas att bli medlem i Rockabilly.nu. Frågor och ansökan om gratis medlemskap i föreningens kan du skicka här..

 

Projektidé
Rockabilly kulturen växte fram under efterkrigstiden och beskrevs då som en äventyrlig ungdomskultur. Många av dagens bärare av Rockabilly kulturen är medlemmarna i föreningar som vårdar vårt gamla kulturarv genom att vårda och även återställa äldre bilar i originalskick eller förädla alternativt modifiera dem till dagens mode vad gällande Customs och Hot Rods.

 

Miljöansvar – Ett krav för medlemskap
Föreningen kommer aktivt att verka för största möjliga miljöhänsyn. Avtal för deponi och återvinning sluts med ett kvalificerade företag. Studier kring medlemmarnas verkstadsrutiner. Information, hemsida samt inbjudna föreläsare vid sammankomster kommer att beröra allt från deponi och återvinning till så ”enkla” saker som miljörådgivning vid biltvätt. Då föreningens styrelse består av medlemmar med bred erfarenhet kan denna också tjäna som remissinstans för aktuella kommuner.
Skapande av mötesplatser
En mötesplats skapas i de båda kommunerna Strängnäs och NykvarnEn föreningslokal i Åkers Styckebruk med framtida möjlighet för verkstad och museum. I Nykvarn skapas en scen för Rockabilly kulturen och musiken.  Här finns lämpliga lokaler som kan iordningsställas för ändamålet. Parkeringsplats finns för ett 1000-tal fordon samt nära anslutning till motorväg E20.
Rockabilly kulturen och musiken
På scenen i Nykvarn kan presenteras en blandning av etablerade musiker och yngre mera oerfarna grupper som på detta sätt möter en större publik.  Framtida samverkan med musikskola finns med i bilden.

 

Utåtriktad social verksamhet
Många av våra äldre som i dag bor inom äldreboendet uppskattar ”dessa trevliga pojkar med sina fina bilar” som låter dem återuppleva minnen från 50-talet. Återkommande träffar med cruising och fest tillsammans med våra gamla ingår i kulturen. En medlem i styrelsen har ansvar för denna verksamhet i samverkan med äldreomsorgen.
Ungdomsinitiativ                                                                                                    
Redan i dag fyller föreningen en viktig funktion bland våra unga med motorintresse. Dessa får vägledning och möjlighet till vuxenkontakt i arbetet med att vårda och återställa bilar.
Exempel finns, där motorklubbar samverkar med kommunens barn- och ungdomsrehabilitering i projekt som syftar till att ungdomar skall få möjlighet att träffa nya kompisar och bygga ut sitt sociala umgänge.
Museum – Kulturhistoria
Personal, resurser och utställningsmaterial finns redan i dag inom föreningen. Om intresse finns och lämplig lokal kan finnas inom området Åkers Krutbruk kommer ett museum att växa fram.
Den insatte i Rockabilly kulturen har inte kunnat missa att Rockabilly blivit en hit för våra etablerade museer. Ett permanent museum i Åkers Styckebruk kan bli en dragare för besöksnäringen i området.
Evenemang
Evenemang är grunden för en kommuns framtida utveckling vad gäller besöksnäringen. Föreningen kan bidra som arrangör av större evenemang inom ramen för det växande intresset vad gäller bil. Västerås kan nämnas som exempel.
Med vänlig hälsning

Ronnie Bergvall & Lars Kung
Grundare av Rockabilly.nu