Välkommen till Nykvarn.com

I Nykvarn.com finner du de flesta av Nykvarn kommuns företag direkt eller via länk.
Utflykt eller semester. Läs våra tips om aktiviteter, upplevelser och shopping.
Frågor som du inte finner svar på här är du välkommen sända direkt till Nykvarn.com


Nykvarn centrum
Nykvarns centrum står nu inför en total om- och nybyggnation. Byggstart 2014.


Nykvarns kommun skriver:
Vision och plan är denna: Nykvarns centrum präglas av full fart och sjudande aktivitet, "dygnet runt". Här finns en mångfald av butiker, boenden och aktiviteter som gör centrum levande och attraktivt. Här finns mötesplatser för alla och en naturlig knutpunkt för resande. Husen är vackra och arkitektoniskt utmanande, och hela centrum präglas av långsiktig hållbarhet.

Uppdaterad info följer inom kort....

 

Fastighetsbeteckning:
Grytan 1, m fl.
Yta: 35.000 kvm
Adress: Nykvarnscentrum