Välkommen till Nykvarn.com

I Nykvarn.com finner du de flesta av Nykvarn kommuns företag direkt eller via länk.
Utflykt eller semester. Läs våra tips om aktiviteter, upplevelser och shopping.
Frågor som du inte finner svar på här är du välkommen sända direkt till Nykvarn.com

Turinge-Taxinge församling
I Herrgården finns församlingsexpeditionen, medarbetarnas arbetsplatser, barn- och konfirmandverksamhet och körverksamhet för vuxna. Herrgården är vackert belägen cirka 1 km från Nykvarns centrum.

Läs mer om Herrgården

 

Turinge kyrka
De äldsta delarna uppfördes på 1100-talet. På 1200-talet byggdes ett torn i väster och en sakristia. På 1300-talet förlängdes kyrkorummet. Vapenhuset kom till på 1400-talet. 1696-99 byggdes riksrådet Erik Dahlberghs gravkor i barockstil med kolonner och pilastrar.

Läs mer om Turinge kyrka

 

Taxinge kyrka
Hauptmannen Johan von Westphal på Näsby Gods bekostade kyrkbygget på 1690-talet och inredde sitt gravkor i södra korsarmen. På 1760-talet ägde generallöjtnanten Johan Didrik Duvall Näsby och lät då inreda sitt gravkor i norra korsarmen.

Läs mer om Taxinge kyrka

 

Nykvarnskyrkan
Kyrkan är belägen i Nykvarns centrum och uppfördes 1974 av Nykvarns Missionsförsamling. Huset är en enplans tegelbyggnad i 1970-talsstil med tillhörande klocktorn.  2004 förvärvade Svenska Kyrkan (Turinge-Taxinge Församling) fastigheten, som rymmer kyrkorum, samlingssal och lokaler för församlingsverksamhet såsom torsdagsträffar, lunchmusik och finska måndagsträffar.

Läs mer om Nykvarnskyrkan