Välkommen till Nykvarn.com

I Nykvarn.com finner du de flesta av Nykvarn kommuns företag direkt eller via länk.
Utflykt eller semester. Läs våra tips om aktiviteter, upplevelser och shopping.
Frågor som du inte finner svar på här är du välkommen sända direkt till Nykvarn.com


Nykvarns brandstation är en deltidsstation inom Södertörns brandförsvarsförbund. Personalstyrkan i Nykvarn består av 24 brandmän som alla är anställda på deltid. Detta innebär att en grupp på fyra brandmän och en styrkeledare har beredskap en vecka i taget. Nykvarns deltidsstation är belägen på Centrumvägen.

Vid nödsituation ring alltid 112
Om en olycka inträffar är det bra om du känner till hur du ska agera. Här ger vi några praktiska tips och råd på hur du kan hantera en olyckssituation och vad som händer när du kallar på hjälp.

Här kan du läsa mer om hur du skall agera om olyckan är framme

Information och rådgivning
För information om pågående händelser och rådgivning om brandskydd och brandsäkerhet ring Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 22 00.

Brandsäkerhet i hemmet
Information om vad du kan göra för att undvika bränder och vad du kan göra om det ändå skulle börja brinna.

Här kan du läsa mer om brandsäkerhet i hemmet

Elda och grilla
Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning.

Här kan du läsa mer om eldning och att grilla

Och så var det det här med katten i trädet
Ring Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 22 00