Välkommen till Nykvarn.com

I Nykvarn.com finner du de flesta av Nykvarn kommuns företag direkt eller via länk.
Utflykt eller semester. Läs våra tips om aktiviteter, upplevelser och shopping.
Frågor som du inte finner svar på här är du välkommen sända direkt till Nykvarn.com


Skogen
Sväng av från allfartsvägen in på någon lantlig grusväg. Parkera bilen vid någon parkeringsficka och vandra in på någon av de stigar som leder in i skogen. Lyss till humlans surr, se myrorna sträva i stacken. Sätt dig på en mossig sten och känn skogens alla dofter.

Sjöarna
Att sitta på en solvarm klippa vid kanten av en sjö, se Ormvråken lyfta från sitt bo, höra Tranornas spel eller se svanparets ungar lämna redet för en stund är ingen ovanlighet här ute. Har du picknick korgen med dig kanske en sällskapssjuk anka snattrar och gärna ser att du delar med dig av en brödkant eller så.

Drottningkällan
På avtagsvägen ut mot Taxinge slott, strax innan det gamla järnvägshuset på höger sida, ser du skyltat, Drottningkällan. Här finns plats att ställa bilen och en väl synlig gångstig leder in bland de lummiga träden. Följer du stigen når du efter fem minuter fram till källan. Om vi kan lita på sägnen så var det här som Katarina Jagellonica hämtade friskt vatten åt sin make Johan III då han blivit fängslad av kung Erik XIV och satt inspärrad på Gripsholms slott. Många har här hämtat sitt vatten för att bota sina krämpor. Eftersom källan är en trefaldighetskälla med vatten som rinner mot norr trodde man att källans vatten innehöll en hemlighetsfull kraft som kunde hjälpa mot både det ena och andra. Källan har fått sitt namn efter Katarina Jagellonica och en sten med inskrift finns rest på platsen för källan.

Taxinge kyrka
Stanna upp ett slag och finn lugnet med plats för eftertanke i denna vackra kyrka. Kyrkan är öppen dagligen sommartid och kyrkvärdar finns på plats. Kyrkan byggdes efter ritningar av arkitekt Edelswärd och invigdes 1863. Bland sörmländska kyrkor är Taxinge kyrka en av de mest konsekventa exempel på den nygotiska stilbildningen.

Klockstapeln och klockorna
Klockstapeln är uppförd 1869. Två klockor hänger i stapeln och vapenmärket på storklockan visar att den är donerad av Johan von Westphal och gjuten av Lorentz Berg i Stockholm. Lillklockan har ryskt ursprung och är antagligen en av de klockor som fältherre Jakob Pontusson de la Gardie förde hem från ryska kriget 1609-1617. Inskriptionen i klockan visar att den gjutits 1580 av den pskovitiske mästaren Login till helgonet Parakovia´s ära som led martyrdöden i Rom under 300-talet.

Taxinge Näsby slott
Gårdsnamnet Näsby kan med säkerhet spåras tillbaka till 1200-talet då Birger Jarls son, Erik Birgersson antecknades i ägarlängden. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1806-1813 av Anders von Wahrendorff och räknas till en av 1810-talets främsta arkitekturskapelser i den nyklassiska stilen. Arkitekt Carl Gjörwell, inspirerad av antikens ideal och den Italienska renäsanssen, lät forma slottets mittparti likt en stiliserad tempelgavel. Slottet inrymmer 28 rum. Byggt i sten med tre våningar och har koppartak. De framåtriktade flyglarna byggdes redan under Duwall´s tid 1760-1795. De hade då höga brutna tak men byggdes om under 1880-talet efter Italienska förebilder.

Franska trädgården
Den äldsta trädgårdsanläggningen ligger omedelbart sydväst om slottet. Här fanns i mitten av 1600-talet små odlingar till Näsby. Johan Didrik Duwall lät 1780 upprätta en karta över sin trädgård. Kartan visar en stramt arkitektoniskt upplinjerad anläggning, genomkorsad av raka vägar, kantade av alléer. Under senare delen av 1800-talet ändrades trädgården till en mera parkartad anläggning, för att 1914 återigen genom greve Posse´s försorg anta något av 1780-talets ursprungliga karaktär.

Italienska trädgården
I samband med franska trädgårdens omvandling 1914 låter greve Posse anlägga den italienska trädgården. På platsen fanns 1790 ett orangeri med källare och en ”Wäxande lövsal”. I orangeriet odlades exotiska frukter. Vattnet för odlingarna hämtades ur en rektangulär damm i lövsalens mittkvarter. Den nuvarande pergolans övre parti vilar på 1700-talsorangeriets grund och kortsidans trappa leder ner till den pittoreska trädgården vilken inramas av väldoftande kaprifol.

Engelska parken och Turkiska vattenkiosken
Norr och nordväst om slottet anlade Johan von Westphal 1685-1705 den engelska parken. Före kultiveringen bestod detta område av typiska ekbackar. Några ålderdomliga ekar på parkkullarna norr om slottet påminner om detta. På en klippa nära vattnet, med vidunderlig utsikt över Gripsholmsviken, lät Martin Wahrendorff 1857 uppföra den turkiska vattenkiosken. Sitt ursprung har ”kiosken” i den turkiska konsten som nådde sin höjdpunkt under 1500-1600-talen

Södra parket och Pagoden
Parken ligger i kuperad terräng, bevuxen med bok, ek, björk, asp, rönn, lärk och gran. Från slottets ”round point” leder en tuktad lindalé fram mot parkens mest dominanta punkt, där von Wahrendorff under 1850-talet lät uppföra en pagod.

Folkets Park i Nykvarn
I en gammal bruksort som Nykvarn behövdes en Folkets park. Folkets Park i Nykvarn invigdes 1 maj 1918. Parken utnyttjades för politisk och facklig verksamhet, men också som en samlingsplats för ortens invånare för fester och dans. I dag välkomnar dig Folkets Park till en mängd aktiviteter under den varma årstiden.  Parken har öppet mellan den 23/6-17/8 2014. Måndag-fredag 10.00–18.00. Lördagar stängt. Söndagar 15.00–20.00. Här kan du spela boule, minigolf, kubbspel och basketboll. Café finns. Sopplunch serveras tisdagar och torsdagar 11.00–13.00. I parken anordnas också tillfälliga arrangemang för både barn och vuxna. Besök kundtjänst i biblioteket för full information om årets program i Folkets Park.

Nykvarns bibliotek
Ett fullservicebibliotek med kommunens kundtjänst och turistbyrå placerade centralt i byggnaden. Med jämna mellanrum presenteras här program med allt från författaraftnar till barnteater. Titta in, ta en kopp kaffe, läs en dagstidning, vänta på tåget, träffa närpoliserna Kling och Klang eller våra politiker i något Politikercafé.

Hembygdsgården Smedsbygget i Nykvarn
Öppet hus första söndagen i varje månad kl 14.00–16.00. Aktuella öppettider och information om övriga aktiviteter hittar ni på Smedsbyggets hemsida.

Turinge kyrka
Turinge kyrka är högt och monumentalt belägen omedelbart söder om den gamla färdvägen genom norra Södermanland. De äldsta delarna i Turinge kyrka är från 1100-talet. Erik Dahlberg. Dahlbergska gravkoret - ett av barockens mer framträdande monument i Sverige - är visserligen sammanbyggt med kyrkan, men framträder ur arkitektonisk synpunkt som särskild del, främst karakteriserad av den storslagna kolonn- och pilasterarkitekturen.